Информатика и инф.технологии от Кремлина


Отиване към съдържанието

Проекти

ИТ 9 - 12 клас

Теми по физика, астрономия и химия:


- презентации по физика: Theories about Light, The Photoelectric Effect, Структура на атома, etc.

- презентации за илюстрация на физически закони: Принципи на динамиката

- презентации по астрономия: The Solar System, Asteroids, etc.
- презентации по астрофизика: Black Holes, Galaxies, etc.
- презентации по химия: Електролиза, Избрани теми от органична химия
- демонстрации с участие на лектори и ученици в Политехническия музей

Общ брой на разработените теми и материали
към 01.03.2010 - 27

ръководител проекти: Боряна ЦаковаРабота по проект, учебна 2009/2010г.Работа по проект, учебна 2009/2010гРабота по проект, учебна 2009/2010гРабота по проект, учебна 2009/2010гРабота по проект, учебна 2009/2010гРабота по проект, учебна 2009/2010гРабота по проект, учебна 2009/2010гРабота по проект, учебна 2009/2010гРабота по проект, учебна 2009/2010гРабота по проект, учебна 2009/2010гРабота по проект, учебна 2009/2010гРабота по проект, учебна 2009/2010гОткрит урок по география с 12 клас - 10.02.2011г.

Гости на урока г-жа Румяна Вангелова - гл.експерт по георафия РИО София, учители по география от водещи училища.

ИТ 1 - 4 клас | ИТ 5 - 8 клас | ИТ 9 - 12 клас | Обучение | Конференции | Работа | Структура


Назад към съдържанието | Назад към главното меню